MSP Srbije 2030: MSP100 Expo

NACRT AGENDA (od 31. maja 2022. godine)

1. jun 2022, Mind Park, Kragujevac

Konferencija-izložba o doprinosu srpskih malih i srednjih preduzeća održivom razvoju i daljim mogućnostima

9:30 – 10:00

Registracija – Šetnja kroz izložbu

10:00 – 10:20

Pozdrav i uvod

 • Nemanja Šormaz, CEVES, direktor
 • Bratislav Milanović, MIND Park, osnivač i CEO
 • Nj.E. Tomas Šib, ambasador Nemačke
 • Nj.E. Urs Šmid, ambasador Švajcarske
 • Marko Čadež, Privredna komora Srbije, predsednik

10:20 – 11:50

I Plenarni panel: Kako (da) MSP i društvo rade jedni za druge?

Moderator: Kori Udovički, CEVES

 • Prezentacija – Razvojni potencijal srpskih MSP, Kori Udovički, CEVES
 • Diskusija – Poslovna i politička iskustva, primeri uporedivih zemalja.

Panelisti:

 • Frenk Rajan, IDA Irska, predsednik Upravnog odbora i bivši CEO Enterprise Irska (online)
 • dr Julian Schenkenhofer, Univerzitet u Augsburgu: Fakultet za Privredu, Istraživač asistent na Katedri za menadžment i organizaciju (online)

 • Dušan Olaj, Duol, Slovenija, osnivač i CEO

 • Goran Novković, Slovenian business club, bivši izvršni direktor

11:50 – 12:20

Pauza za kafu

12:20 – 14:30

Tokom dve runde paralelnih okruglih stolova predstavnici MSP100  i gosti konferencije diskutovaće o konkretnim inicijativama u tri tematske oblasti koje su same kompanije identifikovale kao važne za MSP u Srbiji. Dok će konferencija ukazati na potrebu da se napravi preokret u politikama prema MSP, fokus okruglih stolova je da razviju konkretne inicijative koje mogu pokrenuti same zainteresovane strane, koje ne iziskuju nužno dublje promene u politikama države, i na taj način mogu da doprinesu održivom razvoju i ubrzavanju reformi.

12:20 – 13:20

A Prva runda paralelnih okruglih stolova: 

 • Okrugli sto 1: Jačanje kapaciteta i tehnološka i „zelena“ transformacija
  Diskusija treba da da odgovore na pitanja poput npr: kako podržati razvoj manjih MSP kao dobavljača za one koji već imaju nastup na međunarodnom tržištu? Kako država može podržati MSP u ispunjavanju standarda za izvoz i/ili brže integrisanje u lance vrednosti?
  Moderatori diskusije: Vidosava Džagić, pomoćnica direktora Privredne komore Srbije i Lazar Živković, naučni saradnik na Institutu „Mihajlo Pupin“.
 • Okrugli sto 2: Povećati dostupnost kvalifikovanih ljudskih resursa
  Diskusija treba da da odgovore na pitanja poput npr: kako raditi na privlačenju novih i zadržavanju već postojećih deficitarnih kadrova? Kako država i privatni sektor mogu zajedno pokrenuti regionalne centre za učenje kroz rad?
  Moderatori diskusije: Srđan Verbić, profesor, FEFA i Olga Svoboda, rukovodeća partnerka HR tehnološke startup kompanije Talentuno Serbia
 • Okrugli sto 3: Povećanje i diversifikacija pristupa finansijama
  Diskusija treba da da odgovore na pitanja poput npr: kako obezbediti da srpski izvoznici dobiju kreditnu i garancijsku podršku neophodnu za uspeh na globalnom tržištu? Kako omogućiti udruživanje kapitala u štedno-kreditne zadruge?
  Moderator diskusije: Vladimir Jovanović, rukovodilac sektora za socijalno bankarstvo, Erste bank i Bojan Janković, business development support expert.

13:30 – 14:30

B Druga runda (ista tema) paralelnih okruglih stolova:

 • Okrugli sto 1: Jačanje kapaciteta i tehnološka i „zelena“ transformacija
  Diskusija treba da da odgovore na pitanja poput npr: kako podržati razvoj manjih MSP kao dobavljača za one koji već imaju nastup na međunarodnom tržištu? Kako država može podržati MSP u ispunjavanju standarda za izvoz i/ili brže integrisanje u lance vrednosti?
  Moderatori diskusije: Vidosava Džagić, pomoćnica direktora Privredne komore Srbije i Lazar Živković, naučni saradnik na Institutu „Mihajlo Pupin“.
 • Okrugli sto 2: Povećati dostupnost kvalifikovanih ljudskih resursa
  Diskusija treba da da odgovore na pitanja poput npr: kako raditi na privlačenju novih i zadržavanju već postojećih deficitarnih kadrova? Kako država i privatni sektor mogu zajedno pokrenuti regionalne centre za učenje kroz rad?
  Moderatori diskusije: Srđan Verbić, profesor, FEFA i Olga Svoboda, rukovodeća partnerka HR tehnološke startup kompanije Talentuno Serbia.
 • Okrugli sto 3: Povećanje i diversifikacija pristupa finansijama
  Diskusija treba da da odgovore na pitanja poput npr: kako obezbediti da srpski izvoznici dobiju kreditnu i garancijsku podršku neophodnu za uspeh na globalnom tržištu? Kako omogućiti udruživanje kapitala u štedno-kreditne zadruge?
  Moderator diskusije: Vladimir Jovanović, rukovodilac sektora za socijalno bankarstvo, Erste bank i Bojan Janković, business development support expert.

14:30 – 15:30

Pauza za ručak

15:30 – 16:45

II Plenarni panel: Kako do MSP500 u 2030: Pokretanje Inicijativa Predstavljanje zaključaka okruglih stolova i diskusija 

Moderator: Nemanja Šormaz, CEVES, direktor

Panelisti:

 • Marko Čadež, Privredna komora Srbije, predsednik

 • Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra, Ministarstvo privrede

 • Miljan Ždrale, šef agrobiznis tima za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, EBRD London

 • Radoš Gazdić, Razvojna agencija Srbije, direktor
 • Izvestioci sa okruglih stolova

Završna reč: Kori Udovički, CEVES, predsednica

17:00 – 17:45

Ćaskanje uz vino: Šta preduzetništvo i film mogu da urade jedno za drugo? 

Moderator: Jelena Zorić, novinar, Insajder

Gosti:

 • Rade Šerbedžija, glumac, reditelj, kantautor

 • Dragan Bjelogrlić, glumac, reditelj i producent

Hvala Vam na interesovanju, registracija za MSP100 Expo 2022 je zatvorena. Uskoro ćemo otvoriti registraciju za „MSP100 Expo 2023: Razvoj Ljudi ↔ Razvoj MSP“.