„MSP100 Expo 2023: Ljudi su uspeh“

Program konferencijskog dana četvrtak 9.novembar 2023.godine

9:00 – 10:00

REGISTRACIJA

 • Prolazak kroz izložbu „Razvoj i dostignuća MSP100 šampiona” – na izložbi će biti prikazani svi vodeći MSP100 kao i metodologija, značaj MSP sektora za održivi ekonomski razvoj kao i generalno ekonomiju Srbije
 • Prilike za povezivanje i umrežavanje svih prisutnih
 • Mogućnost vođene šetnje kroz Muzej „Industrijske istorije i nasleđa grada Niša” i NTP Niš (po prethodnoj prijavi)

10:00 – 10:30

DOBRODOŠLI NA MSP 100 2023 – POZDRAVNI GOVORI

 • Nemanja Šormaz, CEVES, direktor
 • Milan Ranđelović, Naučno-tehnološki park Niš (NTP Niš), direktor
 • NJ.E. E. Urs Šmid, Ambasador Švajcarske u Srbiji
 • Naida Zečević-Bin, USAID Srbija, direktorka kancelarije za demokratski i ekonomski razvoj

10:30 – 12:00

PLENARNI PANEL I: U OPŠTOJ NESTAŠICI- KAKO PRIVUĆI, RAZVIJATI, ZADRŽATI LJUDE U MSP

MSP u Srbiji kao problem br. 1 u svom daljem razvoju identifikuju obezbeđivanje i zadržavanje adekvatnih kadrova. Imajući u vidu širi srpski i međunarodni kontekst na tržištu rada, cilj je da se identifikuju strategije koje preduzećima mogu biti od pomoći, predstavljanjem konkretnih primera iz prakse.

10:30 – 10:50 UVOD – GLOBALNI I SRPSKI TRENDOVI NA TRŽIŠTU RADA

Sa kakvim tržišnim okruženjem srpska MSP treba da računaju bar do kraja decenije, za šta naročito treba da se pripremaju?

Panelisti:

 • Svetlana Kisić, Dostignuća mladih u Srbiji, predsednica UO S.Kisić prezentacija 2023
 • Manuela Prina, Šefica odeljenja za identifikaciju i razvoj veština, Evropska fondacija za obuku Manuela P. prezentacija
 • Moderatorka: Kori Udovički, CEVES, predsednica

10:50 – 11:30 PREDSTAVLJANJE 5 DOBRIH PRAKSI

 • Boris Majstorović, Projekat Znanjem do posla (E2E); Boris M. prezentacija 2023
 • Goran Janković, InMold Plast; Marija Pantelić, Bosis; Tanja Milinković, Mikroelektronika; Enterijeri Janković
 • Moderatorka: Olga Svoboda, Managing Partner, HROS.io Serbia

11:30 – 12:00 ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA SVIM SAGOVORNICIMA

Moderatorke:

 • Kori Udovički, CEVES, predsednica UO
 • Olga Svoboda, Managing Partner, HROS.io Serbia

12:00 – 12:20

Pauza za kafu

12:20 – 14:20

PARALELNE RADIONICE

RADIONICA #1: DIGITALIZACIJA MSP – KAKO STAVITI DIGITALIZACIJU U FUNKCIJU RASTA I RAZVOJA

ERP, MES i projektovanje proizvoda u digitalizaciji naprednih MSP u prerađivačkoj industriji – razmena iskustava o različitim koracima i fazama digitalizacije MSP.

Moderatorka: Sanja Bojić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, profesorka

 • Predstavljanje primera dobre prakse: DMV, SCGM, Nissatech, Desing, Uniplast i Unipromet, EBRD i Centar za digitalnu transformaciju.
 • Diskusija
 • Prezentacije sa radionice možete da skinete na ovom linku.

RADIONICA #2:KORPORATIVNO/FINANSIJSKO UPRAVLJANJE MSP – Kriza kao signal za promene

U susret finansijskim izazovima koje donosi ekonomska kriza, prezentacija i diskusija o dobrim praksama za očuvanje i jačanje vrednosti kompanije.

Moderatori: Marijana Radovanović, CEVES, savetnica za razvoj, Dragan Bosiljkić, ESFA

 • Predstavljanje primera dobre prakse: Patent, Greiner-JP Packaging doo, E-Reciklaža, Urban Technics, Uniplast, Aura
 • Diskusija
 • Prezentacije sa radionice možete da skinete na ovom linku.

RADIONICA #3: „ZELENO” U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI

Uvod – propisi, trendovi i zahtevi sa trzišta, mogućnosti i prilike za ozelenjavanje poslovanja, smanjenje troškova i povećanje konkurentnosti.

Moderator: Aleksandra Miladinović, EBRD

 • Predstavljanje primera dobre prakse: Sunce Marinkovic, Ion Solutions, Tetragon, Fush i CEEFOR
 • Diskusija

14:20 – 15:30

Pauza za ručak

15:30 – 17:00

PLENARNI PANEL II: DA LI VODEĆI DOMAĆI MSP MOGU DA POSTANU I GLOBALNI ŠAMPIONI – KAKVA JE INSTITUCIONALNA PODRŠKA POTREBNA?

Predstavljanjem MSP barometra ukazaće se na stanje i promene u MSP sektoru u Srbiji u 2023. godini, sa naglaskom na procenu napretka u realizovanju inicijativa pokrenutih na događaju MSP100 2022. Sa ključnim donosiocima odluka razgovaraćemo o identifikovanim prioritetima za dalji razvoj MSP sektora i njegovih šampiona, napretku u ispunjavanju MSP100 inicijativa, i planovima ključnih aktera u pogledu intenzivnije razvojne podrške MSP sektoru u nadolazećim godinama. Među temama će se naći i: adekvatnost trenutne institucionalne postavke i podrške – ima li Srbija dovoljno razvojnih institucija posvećenih MSP sektoru ili je vreme za izgradnju novih?; kao i položaj MSP sektora u odnosu na strane firme, koje primaju višestruko veće iznose podrške, i velike firme, koje uživaju pojedine benefite, nalik poreskom kreditu, koji maloj privredi nisu dostupni.

Radi što kvalitetnije i informisanije pripreme barometra i panela, CEVES je koristio podatke iz svoje ankete 1.500 domaćih MSP preduzeća i alata za procenu konkurentnosti MSP sektora „MSP Kompas“.

Prezentacija MSP barometra: Pavle Medić, CEVES, zamenik glavnog ekonomiste

Moderator: Nebojša Matić, Mikroelektronika

Panelisti:

 • Gabrijela Grujić, direktor Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacije
  službe Vlade RS
 • Vukašin Grozdić, Državni sekretar, Ministarstvo za nauku, tehnološki razvoj i inovacije
 • Mirjana Kovačević, Rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike i direktor Poslovne akademije PKS
 • Matteo Colangeli, Direktor za region Zapadnog Balkana i šef EBRD za Srbiju

17:00 – 17:05

ZAVRŠNA REČ ORGANIZATORA – Kori Udovički, CEVES, predsednica UO

17:05 – 17:45

KOKTEL POSLUŽENJE I DRUŽENJE

Mogućnost šetnje kroz Muzej „Industrijske istorije i nasleđa grada Niša”.

Registracija za „MSP100 Expo 2023: Ljudi su uspeh“ je otvorena