CEVES

CEVES je nezavisna istraživačko-razvojna organizacija posvećena održivom društveno-ekonomskom razvoju Srbije i Zapadnog Balkana, zasnovanog na preduzetništvu, solidarnosti i građanskoj inicijativi. Energija CEVES-a usmerena je ka prepoznavanju i istraživanju najvažnijih odrednica održivog društveno-ekonomskog razvoja u Srbiji i regionu, i nuđenju inovativnih, odgovornih i činjenično utemeljenih rešenja i politika, ne samo državi, već širem društvu – prevashodno onima kojih se pitanja neposredno tiču (preduzetnicima, zaposlenima/nezaposlenima, naučnim ustanovama i sl.) i civilnom društvu. CEVES se zalaže za nacionalizaciju i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Srbiji, kao naročito pogodnog okvira za usmeravanje razvoja društva; kao i za širenje i otelotvorenje evropskih vrednosti.

Naučno-tehnološki park Niš

Naučno-tehnološki park Niš (NTP Niš) je organizacija koja u bliskoj saradnji sa Univerzitetom u Nišu i akademskom zajednicom obezbeđuje infrastukturnu i stručnu podršku kao pomoć inovativnim preduzećima u ostvarivanju poslovnih uspeha na tržištu, posebno u oblasti visokih tehnologija. Kao regionalni centar za ubrzani razvoj inovativnog naučno tehnološkog preduzetništva, internacionalnu promociju projekata i kompanija, NTP Niš pruža osnovu za reinženjering privrede regiona i jačanje njene globalne konkurentnosti.

Inspirisan tehnološkom tradicijom, Naučno tehnološki park, u sinergiji sa domaćim i međunarodnim akterima, kreira dinamični i inovacioni startap ekosistem koji svoj razvoj bazira na ekonomiji zasnovanoj na znanju i inovacijama i pozicionira Niš i region kao globalni izvor naprednih tehnologija.

Projekat Velika mala privreda koji finansira USAID

Petogodišnji projekat Velika mala privreda radi na osnaživanju učesnika na tržištu Srbije za pokretanje lokalnih inicijativa kojima će se pospešiti rast malih i srednjih preduzeća (MSP). Projekat radi na boljem povezivanju MSP sa pružaocima poslovnih usluga radi unapređenja produktivnosti i profitabilnosti MSP; širenja izvoza MSP na regionalna, evropska i druga tržišta; kao i boljeg pristupa MSP finansijskim instrumentima. Ubrzanjem ekonomskog razvoja i ujednačenog napretka, ovaj projekat doprinosi opštem cilju USAID-a za prosperitetnijom i demokratskijom Srbijom posvećenoj evropskim integracijama i oslanjanju na sopstvene snage i resurse.

Uz podršku

Prijatelj konferencije