U okviru Platforme za opšte društveni dijalog „Održivi razvoj za sve“, a u kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja i Agende 2030 Ujedinjenih nacija, CEVES već više od dve godine vodi dijalog (pojedinačno i na manjim okruglim stolovima) sa ključnim srpskim preduzetnicima o potrebama razvoja srpske privrede, radi prepoznavanja i pokretanja inicijativa koje će doprineti ostvarivanju ove vizije do 2030. godine. Na taj način, radi na promociji uloge koju vodeća srpska MSP mogu i treba da imaju za održivi razvoj Srbije.

Neke od tema o kojima smo do sada razgovarali su uspostavljanje garantnog fonda za istinsku podršku izvozu; jačanje podrške firmama koje ulažu u izgradnju kadrova; programi podrške razvoju manjih MSP kao dobavljača za MSP lidere, rešavanje poteškoća vezanih za uvoz specifičnih proizvoda ili usluga koje je teško ili skupo obezbediti u Srbiji. Verujemo da je za plodonosan dijalog potrebno uključiti što veći broj aktera, te smo, osim sa predstavnicima preduzeća, razgovarali i razgovaramo i sa predstavnicima države (RAS, Ministarstvo prosvete, NSZ, regionalne razvojne agencije), udruženja preduzeća (PKS, UPS), međunarodne zajednice (GIZ, SDC, USAID, EU PRO), civilnog sektora, akademskih institucija i stručne javnosti.

MSP 100
MSP 100

Izazov na koji želimo da ukažemo leži u činjenici da bi takvih preduzeća moglo biti dosta više, dok se istovremeno nedovoljno “koristi“ prisustvo onih koja su već tu. Naše analize su pokazale da je MSP sektor veoma (neuobičajeno) usitnjen i da se u prošlosti razvijao izolovano, bez saradnje i dovoljnog nivoa podrške. I dok je ta osobina nekada prednost, s obzirom da donosi veću fleksibilnost i manje oslanjanje na druge, u jednom trenutku, i to kada je potrebno i moguće prerastanje – ta osobina postaje teret. Da bi se napredovalo, neophodno je povezivanje – ne samo među firmama, već i firmi sa obrazovnim i razvojnim institucijama i organizacijama. Povezivanje je važno zbog toga što mala i srednja preduzeća često nemaju kapacitete da samostalno premoste razvojne izazove.

Ideja nam je da promovišemo kolektivni identitet i snagu domaće privrede i pokažemo joj „šta može da uradi“ ako se udružuje, koristi prilike iz stranih i domaćih fondova i prati svetske privredne trendove. Takođe, želja nam je da na važnost podrške za MSP kontinuirano podsećamo i državu, i potpomažemo inicijative da se iskorene loše institucionalne prakse i neodgovarajuća zakonska rešenja. U tom smislu, cilj nam je da jedan od rezultata naših dijaloga bude i doprinos novoj MSP strategiji.

Hvala Vam na interesovanju, uskoro ćemo otvoriti registraciju za „MSP100 Expo 2024: Nova agenda rasta za MSP“