Događaj MSP Srbije 2030: MSP100 Expo održaće se 1. juna 2022. godine u MIND  parku u Kragujevcu, a ima za cilj da ukaže na razvojni potencijal domaće privrede oličene u pažljivo izabranih MSP100, vodećih u Srbiji a malih i srednjih po međunarodnim standardima. Ovaj događaj je prilika za osnaživanje i međusobno inspirisanje, razgovor i povezivanje, i pokretanje inicijativa koje će podržati razvoj MSP i njihovu snagu usmeriti ka ostvarenju ciljeva za celo društvo. Događaj organizuje CEVES u saradnji sa MIND parkom, a u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju sprovodi GIZ uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke.

Hvala Vam na interesovanju, registracija za MSP100 Expo je zatvorena