Prvi skup MSP Srbije 2030: MSP100 Expo održan je junu 2022. godine u Kragujevcu i okupio je 100 vodećih domaćih preduzeća pažljivo izabranih po unapred jasno definisanim kriterijumima uspešnosti i preko 300 učesnika konferenciije i izložbe. Cilj događaja bio je da ukaže na razvojni potencijal domaće privrede i podrži razvoj MSP sektora usmeren ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja za celo društvo. Događaj je organizovao CEVES u saradnji sa MIND parkom, a u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju sprovodi GIZ uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke.

Drugi godišnji „MSP100 Expo 2023: Ljudi su uspeh“ biće održan u Naučno-Tehnološkom Parku Niš 9. novembra 2023. godine. Očekujemo preko 100 vodećih domaćih preduzeća i više od 300 učesnika (predstavnici državnih institucija, poslovnih udruženja, međunarodne zajednice, velike kompanije, mediji,  bankarski sektor, međunarodne , mediji, NVO sektor, stručna javnost i lokalna zajednica). Cilj Konferencije je da kroz međusobnu razmenu korisnih iskustava i dobrih praksi između MSP100, vodećih domaćih MSP izabranih po jasno definisanim kriterijumima izvrsnosti, podrži njihov razvoj i saradnju, kao i da ukaže na potencijal koji ova preduzeća, imaju da doprinesu održivom razvoju Srbije.  Usredsredićemo se na neophodnost, prilike i mogućnosti da se kadrovska baza i organizacioni kapaciteti MSP ojačaju i prilagode radikalnim promenama koje danas menjaju lice globalne i srpske privrede. MSP će razmeniti znanja o digitalizaciji i „ozelenjavanju“ poslovanja kao i o unapređenju korporativnog/finansijskog upravljanja, a naročita pažnja biće posvećena potrebi da se obezbede adekvatni kadrovi za njihov dalji razvoj. Takođe, CEVES će predstaviti „MSP Barometar“ kroz koji će ubuduće meriti napredak MSP u Srbiji i „prolazno vreme“ u ostvarivanju inicijativa za njihovu podršku, i poslati poruke donosiocima odluka o potrebnim razvojnim politikama.  U okviru izložbenog dela, MSP100 će biti predstavljeni kroz individualne panoe sa naročitim naglaskom na strategije obezbeđivanja i zadržavanja kadrova, a predstaviće se i izabrana preduzeća iz eko sistema preduzeća-saradnika, pružaoca podrške i usluga, po preporuci samih MSP100. Izložba će sadržati i manji sajamski deo koji će naknadno biti osmišljen u zavisnosti od interesovanja.
Ovogodišnji MSP100 Expo donosi i bonus – besplatnu obuku o zelenoj tranziciji koju priprema i sprovodi EBRD, drugog dana u istom prostoru za sve unapred prijavljene zainteresovane kompanije.