„MSP100 Expo 2024: Nova agenda rasta za MSP“ koji će se održati 17. oktobra u NTP Čačak okupiće, prikazati i povezati šampione domaće privrede sa jedne strane (MSP100 Expo), i ključne pružaoce tehničke i finansijske podrške sektoru MSP (Sajam podrške). Deo diskusije sastojaće se od centralnih panel diskusija (Panel diskusije) koje će se baviti ključnim izazovima strateškog razvoja i preporukama vezanim za sektor malih i srednjih preduzeća; i direktnih strukturiranih i tematskih sesija („Hard Talk“ diskusije) između okupljenih kompanija i pružalaca podrške. CEVES će predstaviti svoj godišnji MSP100 barometar (MSP Barometar) koji će pružiti informacije o stanju u sektoru malih i srednjih preduzeća u 2023/2024.

 

MSP100 Expo: prikazivanje i promocija sektora MSP kroz:

  • Uvodni video: Film o šampionima, njihovoj snazi i konkurentnosti danas, i procena koliko bi šampiona moglo da bude do 2030.
  • Individualna prezentacija šampiona
  • Prezentacija lokalne ekonomije malih i srednjih preduzeća u Čačku.

Sajam podrške: Predstavljanje institucija i partnerskih organizacija, podrške sektoru malih i srednjih preduzeća i njihovih programa podrške i instrumenata, uključujući finansijske, tehničke i obrazovne.

  • Učesnici: Državne institucije i vodeća poslovna udruženja koja promovišu i finansiraju razvoj sektora malih i srednjih preduzeća. Pored njih, pozivi će biti upućeni međunarodnim finansijskim institucijama kao što su IFC i EBRD, međunarodnim projektima koji obezbeđuju razne oblike finansiranja malih i velikih preduzeća, bankama, lizing i faktoring kućama, kao i investicionim fondovima. Broj izlagača je ograničen.
  • Uloga CEVES-a: CEVES će raditi na prikupljanju i konsolidovanju informacija o programima podrške – njihovom broju, obimu, karakteristikama, trajanju itd., kako bi se obezbedio integrisani prikaz i platforma za informisaniji dijalog.

Panel diskusije: U okviru konferencijskog dela, biće organizovana dva panela:

  • Prvi panel: Ovaj panel će prikazati trenutne tržišne izazove na lokalnom ali I globalnim tržištima od interesa za MSP šampione. Pored toga, razgovorom će biti obuhvaćena integracija razvoja sektora malih i srednjih preduzeća u plan rasta EU za Zapadni Balkan i napredak inicijativa MSP100. Istraživaće se razvojni modeli i iskustva iz drugih zemalja i sa tržišta EU. Ovaj segment će poslužiti kao strateški pregled i uvod u Expo segment i „Hard Talk“ diskusije.
  • Drugi panel: Ovaj panel će poslužiti kao kulminirajući programski deo dana, fokusirajući se na kritičnu potrebu uspostavljanja novog razvojnog programa za sektor malih i srednjih preduzeća. Baviće se ključnim predstojećim razvojnim izazovima, procenjujući adekvatnost strateških i institucionalnih okvira podrške i razmotriće buduće planove ključnih institucionalnih aktera u narednih tri do pet godina.
  • „Hard Talk“ diskusije: Između dva panela biće organizovane tri tematske diskusije gde će kompanije direktno komunicirati sa pružaocima podrške. Cilj je da se kompanije praktično informišu o tome kako da efikasno koriste dostupne programe podrške, istovremeno pružajući povratne informacije o primenljivosti i potencijalnim poboljšanjima ovih programa. Moderator, izabrani predstavnik MSP100 kompanija, vodiće dijalog u 10 minuta sa predstavnikom odabrane institucije. Biće održane tri uzastopne diskusije, od kojih će svaka imati 3 pružalaca podrške. Ovaj interaktivni format omogućava konkretan i praktičan pristup, obezbeđujući da se čuje glas poslovne zajednice i da pružaoci podrške razumeju stvarne potrebe i izazove sa kojima se kompanije suočavaju.

MSP Barometar: Kao redovna komponenta konferencija MSP100 Expo, CEVES će nakratko predstaviti trenutno stanje i promene u sektoru malih i srednjih preduzeća u Srbiji za 2023. godinu i tokom cele 2024. godine, sa akcentom na procenu napretka u sprovođenju inicijativa pokrenutih na prethodnim događajima MSP100 Expo.

Priznanja: Ovog puta CEVES planira da uvede priznanja sa željom da se dodatno istakne vodeća uloga i dostignuća MSP100 za srpsku privredu. Ideja je da se kategorije definišu prema određenim indikatorima performansi. Na osnovu ovih kriterijuma, pet najistaknutijih kompanija u okviru svake kategorije biće prepoznate kao šampioni.  Više detalja uskoro.

Prvi skup MSP Srbije 2030: MSP100 Expo održan je junu 2022. godine u Kragujevcu i okupio je 100 vodećih domaćih preduzeća pažljivo izabranih po unapred jasno definisanim kriterijumima uspešnosti i preko 300 učesnika konferenciije i izložbe. Cilj događaja bio je da ukaže na razvojni potencijal domaće privrede i podrži razvoj MSP sektora usmeren ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja za celo društvo. Događaj je organizovao CEVES u saradnji sa MIND parkom, a u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju sprovodi GIZ uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke.

Drugi godišnji „MSP100 Expo 2023: Ljudi su uspeh“ održan je u Naučno-Tehnološkom Parku Niš 9. novembra 2023. godine. Preko 100 vodećih domaćih preduzeća i više od 300 učesnika (predstavnici državnih institucija, poslovnih udruženja, međunarodne zajednice, velike kompanije, mediji, bankarski sektor, međunarodne institucije, mediji, NVO sektor, stručna javnost i lokalna zajednica) su kroz međusobnu razmenu korisnih iskustava i dobrih praksi između MSP100, ukazali na potencijal koji ova preduzeća, imaju da doprinesu održivom razvoju Srbije.  Fokus je bio na neophodnosti, prilikama i mogućnostima da se kadrovska baza i organizacioni kapaciteti MSP ojačaju i prilagode radikalnim promenama koje danas menjaju lice globalne i srpske privrede. MSP su razmenili znanja o digitalizaciji i „ozelenjavanju“ poslovanja kao i o unapređenju korporativnog/finansijskog upravljanja, a naročita pažnja je bila posvećena potrebi da se obezbede adekvatni kadrovi za njihov dalji razvoj. Takođe, CEVES je predstavio „MSP Barometar“ kroz koji se meri napredak MSP u Srbiji i „prolazno vreme“ u ostvarivanju inicijativa za njihovu podršku.  U okviru izložbenog dela, MSP100 su bili predstavljeni kroz individualne panoe sa naročitim naglaskom na strategije obezbeđivanja i zadržavanja kadrova.